Thông tin liên hệ

gốm sứ văn lang

Địa chỉ: Căn 05, Cụm làng nghề tập trung xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội.
Website: https://gomsuvanlang.vn
Mở cửa từ Thứ 2 đến Chủ Nhật. Thời gian mở cửa: 06:00 – 23:00

Hotline: 090 848 0888
Email: gomsuvanlang@gmail.com